Longtransplantatie

Bij onvoldoende reactie op medicamenteuze behandeling kan de mogelijkheid van een longtransplantatie overwogen worden.

In het Erasmus MC is naast het PH centrum tevens een centrum voor longtransplantaties aanwezig hetgeen de route hiernaar toe sterk vergemakkelijkt. Of een longtransplantatie mogelijk is hangt af van vele factoren. Over het algemeen is het herstel van de rechter hartkamer na een longtransplantatie vlot en volledig. Als een PH patiënt onvoldoende reageert op behandeling met medicijnen, is een longtransplantatie wellicht een overweging. Of dit mogelijk is, hangt af van veel factoren.

Meer informatie op Centrum voor Longtransplantatie - Erasmus MC