Onderzoeken screening

Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Longziekten voor een aantal onderzoeken. Deze onderzoeken zijn bedoeld om te kijken of u pulmonale hypertensie heeft en of hier een oorzaak voor gevonden kan worden. Het kan zijn dat uw arts het noodzakelijk acht om bepaalde onderzoeken, die eerder in een ander ziekenhuis gedaan zijn, opnieuw te doen. 


Hieronder kunt u lezen welke onderzoeken u kunt verwachten. De afdelingssecretaresse zal de meeste onderzoeken van tevoren inplannen en een overzicht daarvan naar u toesturen, zodat u weet welke onderzoeken u krijgt gedurende uw opname.

PH is een ernstige aandoening met symptomen die het dagelijks functioneren fors belemmert. Het is van belang om de tijd tussen klacht en diagnose zo kort mogelijk te houden om zo de kansen voor behoud of verbetering van kwaliteit van leven te vergroten.

Wanneer u bloedverdunners gebruikt is het van belang om dit aan de arts te melden. Bij sommige onderzoeken, bijvoorbeeld een hartkatheterisatie of pulmonalis angiografie, dient u namelijk een aantal dagen van tevoren te stoppen met het gebruik van deze medicijnen. Bij een aantal onderzoeken wordt contrastvloeistof gebruikt. Indien u hier in het verleden bij eerdere onderzoeken allergische reacties op heb gehad, meld dit dan van tevoren aan de arts of verpleegkundige.


Bloedafname

Met behulp van bloedonderzoek kunnen bepaalde waarden in het bloed worden gemeten, die een beeld geven van het functioneren van bijvoorbeeld het hart, de nieren, de schildklier en de lever. Ook kan onderzoek worden ingezet naar de aanwezigheid van een bindweefselziekte of een besmetting met HIV. Het onderzoek duurt meestal voor u niet meer dan een paar minuten. Het kan soms wel enige tijd duren voor alle uitslagen bekend zijn.


Longfoto

Op de longfoto (X-thorax) worden longen en hart in beeld gebracht. Hierop is bij pulmonale hypertensie niet altijd iets afwijkends te zien. Het onderzoek behoeft geen voorbereiding, vindt plaats op de röntgenafdeling en duurt ongeveer 10 minuten.


Hartecho

Met een hartecho wordt met behulp van onschuldige geluidsgolven een beeld verkregen van de bouw en werking van het hart. Met behulp van de echo kan ook een schatting van de bloeddruk in de longvaten gemaakt worden. De echo van het hart is vaak het onderzoek waarbij de eerste verdenking op PH naar voren komt. Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 15-30 minuten.
CT-scan

Bij een CT-scan worden met behulp van röntgenstralen verschillende foto’s van uw hart en longen gemaakt. Hiermee kunnen bijvoorbeeld longembolieën (stolsels in de longvaten) ontdekt worden. Tevens kan het longweefsel goed worden beoordeeld.


MRI

Bij een MRI wordt gebruik gemaakt van een sterk magneetveld. Hiermee worden ook het hart en longen in beeld gebracht. Met een MRI kunnen bewegende beelden van het hart worden gemaakt waardoor de werking heel goed te zien is. Eventuele lekkende hartkleppen en scheurtjes in het harttussenschot kunnen hiermee worden aangetoond. Het onderzoek behoort niet tot de standaardonderzoeken en wordt alleen op strikte indicatie uitgevoerd. Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur.


ECG

Met een elektrocardiografie (hartfilmpje) wordt de elektrische activiteit van het hart geregistreerd. Hierop kunnen aanwijzingen voor PH te zien zijn.


Longfunctieonderzoek

Met een longfunctieonderzoek wordt gekeken naar het functioneren van de longen middels het meten van de in- en uitademing. Er kan bijvoorbeeld worden gemeten wat de inhoud van uw longen is, en tevens hoe goed de zuurstofuitwisseling plaats vindt. De tijdsduur van het onderzoek is afhankelijk van de testen die worden uitgevoerd en varieert tussen de 45 en 60 minuten.


Fietsergometrie

In de screeningsfase wordt ook in de meeste gevallen een fietsergometrie uitgevoerd. Hierbij wordt u verzocht een zogenaamde “maximale” inspanning te verrichten op een hometrainer, waarbij er van alles wordt gemeten met betrekking tot het functioneren van hart, longen en spieren. In de meeste gevallen wordt hierbij een soort infuus in de slagader in de pols ingebracht voor het precies meten van het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in het bloed. De test duurt ongeveer 1 uur.
6 Minuten looptest

De 6 minuten looptest is een inspanningstest waarbij wordt gekeken hoe ver een patiënt op vlak terrein in 6 minuten kan lopen. Tijdens deze test worden uw hartslag en saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) gemeten met behulp van een pulsoxymeter (soort knijper op de vinger). Deze test wordt onder meer gebruikt als graadmeter voor de ernst van de PH. De test wordt ook gebruikt om het resultaat van de ingestelde PH-behandeling te meten. Deze test wordt dan ook regelmatig poliklinisch herhaald.


Perfusie scan

Bij dit onderzoek worden radioactieve eiwitdeeltjes in de bloedbaan gebracht (via een infuus). Zo kan de doorbloeding van de longen (perfusie) in beeld worden gebracht. Dit onderzoek wordt vooral gedaan om te kijken of er (chronische) longembolieën aanwezig zijn. Het onderzoek is niet schadelijk en duurt ongeveer 45 minuten.


Echo van de bovenbuik

Tijdens een echografie worden met behulp van geluidsgolven organen onderzocht en ook de bloedbaten kunnen worden bekeken. Omdat een leverziekte een mogelijke oorzaak van pulmonale hypertensie is, kan het nodig zijn om dit onderzoek tijdens de screening te verrichten.


Hartkatheterisatie of "rechts katheterisatie"

Via een hartkatheterisatie wordt informatie verkregen over de hoogte van de druk in de longslagader en het functioneren van het hart. Via de liesslagader, de halsader of de ader onder het sleutelbeen wordt een katheter ingebracht. Deze katheter wordt via het bloedvat opgevoerd naar de rechter harthelft en van daaruit naar de longslagader, alwaar de druk wordt gemeten. In sommige gevallen wordt bij een te hoge druk onderzocht of de druk direct daalt na toediening van vaatverwijdende medicijnen. Soms is het ook noodzakelijk om een zogenaamde linkskatheterisatie uit te voeren. Daarbij wordt de katheter via de liesslagader ingebracht en gaat dan via de grote lichaamsslagader (aorta) naar de linker harthelft. Op die manier kan dan ook goed het functioneren van de linker hartkamer worden gemeten. Meer informatie over deze onderzoeken vindt u in de folder: ‘hartkatheterisatie bij patiënten met Pulmonale Hypertensie”. De definitieve diagnose Pulmonale Hypertensie kan pas worden gesteld na dit onderzoek.


Pulmonalisangiografie

Bij dit onderzoek wordt een katheter via een bloedvat in de lies of de hals ingebracht. Deze katheter wordt via het hart doorgeschoven tot in de bloedvaten van de longen. Dan wordt via de katheter röntgencontrast vloeistof ingespoten, waarna röntgenfoto’s worden gemaakt. Op deze foto’s zijn dan de bloedvaten van de longen zichtbaar. Met dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld longembolieën beter in beeld worden gebracht. Eventueel kunnen tijdens dit onderzoek ook drukmetingen worden gedaan, zoals dat bij de hartkatheterisatie beschreven staat. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.


Slaaponderzoek

PH kan ook worden veroorzaakt door slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen (groep III, OSAS). Als de anamnese zou kunnen passen bij deze slaapstoornissen kan worden besloten een zogenaamde slaapregistratie te verrichten. Hierbij wordt u een nacht opgenomen waarbij het slaapritme in kaart wordt gebracht. Het onderzoek is niet belastend.

Nagelriem onderzoek (capillairoscopie)

Bij een nagelriemonderzoek worden de kleine bloedvaatjes (capillairen) van je nagelriem in beeld gebracht. Dankzij deze techniek kunnen haarvaten bestudeerd worden zonder weefsel weg te nemen.

Uitslagen

Alle uitslagen van de onderzoeken worden de week na uw ontslag op de polikliniek met u besproken door uw behandelend longarts.