Research


Onderzoekers

Wij hechten veel belang aan het doen van wetenschappelijk onderzoek naar pulmonale hypertensie. Hiermee zetten wij ons in voor een continue verbetering van onze patiëntenzorg.

Onderzoek verrichten

Binnen het Centrum voor Pulmonale Hypertensie lopen verschillende promotieonderzoeken, de resultaten publiceren wij jaarlijks in hoog aangeschreven vakbladen. Gedegen onderzoek verrichten naar een zeldzame ziekte als pulmonale hypertensie is alleen mogelijk als er voldoende patiënten zijn die daaraan mee kunnen en willen doen. Omdat we binnen het Erasmus MC veel mensen met pulmonale hypertensie zien, en hen ook langere tijd volgen, kunnen we verantwoord onderzoek doen.

Nieuwe geneesmiddelen

Met de huidige medicatie kan PH bij een groot deel van de patiënten voor langere tijd gestabiliseerd worden. Helaas is er op dit moment echter nog geen genezing van de ziekte mogelijk. Toch zijn er wel hoopvolle ontwikkelingen. In het Erasmus MC wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van pulmonale hypertensie en nemen we frequent deel aan internationale studies met nieuwe medicijnen. Bij iedere patiënt wordt kritisch gekeken of deelname aan een studie mogelijk en gewenst is.


Bekijk hier het proefschrift van Monique WapenaarSeksualiteit en Pulmonale Hypertensie (PH)

Via de voorzitter van de stichting PHA Nederland kregen we enkele jaren geleden het verzoek om aandacht te besteden aan het onderwerp seksualiteit in relatie tot PH. Zij vertelde dat ze signalen kreeg van PH patiënten dat er te weinig aandacht is voor dit onderwerp. Naar aanleiding hiervan hebben we vanuit het Erasmus MC samen met het Antonius ziekenhuis een inventariserend onderzoek gedaan onder de 78 PAH en CTEPH patiënten.
Uit dit onderzoek bleek dat >50% van de patiënten klachten ervaart van seksuele disfunctie en 69% van de patiënten gaf aan het onderwerp seksualiteit graag te willen bespreken tijdens een consult.

https://rdcu.be/da5xl
Contact gegevens Research verpleegkundige

Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
Mail: research.longziekten@erasmusmc.nl