Hoe nu verder?

Pulmonale hypertensie is een vrij onbekende aandoening met ziektesymptomen die de patiënten belemmeren in het normaal dagelijks functioneren hetgeen de kwaliteit van leven sterk beïnvloedt. Uiteindelijk kan PH een fatale afloop hebben.

Het vernemen van de diagnose PH kan dan ook grote impact hebben op zowel de patiënt als zijn omgeving. Er zullen veel vragen rijzen en mogelijk bestaat er tevens behoefte aan contact met lotgenoten.

Uw vragen kunt u natuurlijk eerst aan uw behandelend PH arts of PH verpleegkundige stellen, maar er is ook een PH patiënten belangenorganisatie waar u terecht kunt met al uw vragen over PH.

Stichting Pulmonale Hypertensie

De stichting Pulmonale Hypertensie is in juni 2003 opgericht. De stichting heeft als doelstelling het welzijn van PH patiënten te bevorderen en bekendheid te geven aan deze zeldzame en ernstige aandoening.

Deze stichting heeft tot doel het welzijn van PH patiënten te bevorderen door:

  • Het behartigen van de belangen van patiënten met PH 
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot PH
  • Het geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan PH patiënten en betrokkenen.
  • Het creëren van mogelijkheden voor patiëntencontact.
  • Het verhogen van bekendheid van PH bij derden.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.stichtingpulmonalehypertensie.nl


Andere websites

Op onderstaande websites vindt u meer informatie.

Het Longfonds gaat nader in op: wat is pulmonale hypertensie, de oorzaak en symptomen ervan, genezen, en de mogelijkheid om te praten met andere mensen met sarcoïdose.

De Stichting PHA Nederland biedt u hulp met het (leren) omgaan met PH. Er worden lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd en u kunt hier veel informatie vinden.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is een overkoepelende organisatie van alle universitair medische centra in Nederland. De NFU geeft uitleg over onder andere patientenzorg in de UMC’s.

De site van de Europese pulmonale hypertensie patiënten vereniging
www.phaeurope.org